Pełna księgowość kontowa

Przydzielamy do tego rodzaju najbardziej doświadczonych pracownikow.

1.ustalanie planu kont

2.ustalanie Polityki Rachunkowości

3.różne układy kosztów w zależności od preferencji klienta

4.analiza kont rozrachunkowych

5.ewidencje środków trwałych

6.sporządzanie bilansów i rachunku zysków i strat (roczne i okresowe)

7.sporządzanie sprawozdań na potrzeby Sprawozdawczości Finansowej

8.ewidencje dla celów podatkowych VAT, PIT, CIT

9.stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości