Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla biur rachunkowych to polisa ubezpieczeniowa, która chroni firmę przed roszczeniami i szkodami, które mogą wyniknąć z błędów, zaniedbań lub działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, popełnionych w trakcie prowadzenia działalności księgowej. Jest to kluczowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych, ponieważ może chronić je przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z ewentualnych błędów w pracy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla biur rachunkowych może obejmować różne rodzaje szkód, takie jak:

  1. Błędy w rozliczeniach podatkowych: W przypadku, gdy Biuro rachunkowe popełni błąd podczas sporządzania rozliczeń podatkowych klienta, może zostać zgłoszone roszczenie o odszkodowanie za straty poniesione przez klienta w wyniku takiego błędu.
  2. Opóźnienia lub zaniedbania: Jeśli Biuro rachunkowe nie przestrzega terminów podatkowych lub nie wykonuje swoich obowiązków należycie, a to prowadzi do strat finansowych klienta, może być narażone na roszczenia.

W celu zapewnienia całkowitego Twojego bezpieczeństwa posiadamy ciągle aktualną polisę ubezpieczeniową dla Biura Rachunkowego.