Pracownicy ,ZUS, kadry i sprawy pracownicze – Kadry i Płace

Sporządzenie deklaracji ZUS dla przedsiębiorstwa

 • Prowadzenie dokumentacji zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.
 • Prowadzenie całości dialogu z ZUS na podstawie upoważnienia.
 • Sporządzanie umów o pracę dla pracowników .
 • Listy płac dla zatrudnionych pracowników (różne systemy zatrudnienia: -miesięczny -godzinowy -akordowy -prowizyjny)-wydruk dla pracodawcy.
 • Prowadzenie ewidencji rozliczeniowej dla czasu choroby oraz obliczanie wynagrodzenia
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności
 • Prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników.
 • Rejestracja zmian w trakcie zatrudnienia (aneksy).
 • W przypadku pracowników zatrudnianych na podstawie innych umów cywilno-prawnych sporządzanie i wyliczanie rachunków.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych pracowników PIT4 , PIT11.
 • Sporządzanie dokumentów PFRON.
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań GUS.
 • Deklaracje ZUS dla pracowników i firmy.