Podatek VAT podstawy.
|

Podatek VAT podstawy.

Podatek VAT (podatek od wartości dodanej) jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów dla państwa. Jest to podatek pośredni, który jest nakładany na towary i usługi w momencie ich sprzedaży. Oznacza to, że podatek VAT jest płacony przez konsumenta końcowego, a nie przez producenta lub sprzedawcę. Podatek VAT jest obliczany na podstawie wartości dodanej, czyli różnicy…