Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to najprostsza forma rozliczania się ze swoich przychodów i wydatków przed fiskusem. Służy do ewidencji przychodów i kosztów działalności gospodarczej, a na jej podstawie przedsiębiorca ustala dochód, podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku za rok podatkowy. KPiR jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. KPiR może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. KPiR składa się z następujących kolumn: numer kolejny, data zdarzenia gospodarczego, numer dowodu księgowego, opis zdarzenia gospodarczego, przychód, koszt uzyskania przychodu, kwota podatku należnego od towarów i usług, kwota podatku naliczonego od towarów i usług. KPiR powinna być prowadzona rzetelnie i niewadliwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. KPiR powinna być przechowywana przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin składania zeznania podatkowego za dany rok podatkowy

  • Ewidencje dla celów podatkowych podatku dochodowego PIT
  • Ewidencje dla celów podatku pośredniego VAT
  • Ewidencje środków trwałych
  • Ewidencje przebiegu pojazdu

Ceny konkurencyjne – jakość usług bezkonkurencyjna

W każdym miesiącu płacisz inaczej. Ceny usług są uzależnione od ilości przekazywanych dokumentów źródłowych oraz od rodzaju przesyłki .Szczegóły po podpisaniu umowy w cenniku.

Umowa zawierana na czas nieograniczony , wartość cen usług indeksowana jest ze względu na inflację jeden raz do roku.

Cena uzależniona jest od ilości dokumentów ,ilości pracowników zatrudnionych, rodzaju rozliczenia VAT z fiskusem.