Pełna księgowość to szczegółowy sposób ewidencji operacji gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Jest to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która notuje więcej wydarzeń niż prostsze formy, takie jak podatkowa księga przychodów i rozchodów czy ewidencja przychodów. Pełna księgowość pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i rozchodów, dzięki czemu można zidentyfikować źródła ograniczonej płynności i ocenić kondycję finansową firmy. Pełna księgowość jest obowiązkowa dla niektórych form działalności, takich jak spółki partnerskie i handlowe, organizacje budżetowe, podmioty zagraniczne lub firmy osiągające wysokie obroty. Pełna księgowość składa się na kilka elementów, takich jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, inwentarz i sprawozdania finansowe

Do tego rodzaju prac przydzielamy najbardziej zaufanych pracowników.

  • 1.ustalanie planu kont
  • 2.ustalanie Polityki Rachunkowości
  • 3.różne układy kosztów w zależności od preferencji klienta
  • 4.analiza kont rozrachunkowych
  • 5.ewidencje środków trwałych
  • 6.sporządzanie bilansów i rachunku zysków i strat (roczne i okresowe)
  • 7.sporządzanie sprawozdań na potrzeby Sprawozdawczości Finansowej
  • 8.ewidencje dla celów podatkowych VAT, PIT, CIT
  • 9.stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości

Cena miesięczna ( z reguły stała) ustalana bezpośrednio z klientem ,uzależniona od wielkości firmy ,ilości oddziałów, ilości zatrudnionych pracowników, ale przede wszystkim na podstawie szacunkowego poziomu pracy wykonywanej przez BIURO.
Sprawozdania statystyczne są dodatkowo płatne.
Bilanse na indywidualne życzenie, na potrzeby banków oraz półroczne są oddzielnie płatne.
Umowa z Biurem zawierana jest na czas nieokreślony. Ceny usług indeksowane są zgodnie z inflacją, za zgodą obu stron raz do roku.
Zapraszamy – zapewne nasze ceny są niewygórowane i adekwatne do pracy wykonanej dla firmy zlecającej.