Estoński CIT, czyli ryczałt od przychodów spółek, to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania. Jest to forma opodatkowania, która pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty Estońskiego CIT, takie jak ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, samochody służbowe, wymogi zatrudnienia, stawki, terminy płatności oraz wejście w podatek w trakcie roku kalendarzowego.

Ukryte zyski

Ukryte zyski to jedna z kategorii, które stanowią podstawę do opodatkowania ryczałtem od przychodów (Estoński CIT). Ukryte zyski obejmują korzyści pieniężne lub niepieniężne udzielane akcjonariuszom, partnerom lub podmiotom bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązanym3. Przykładowo, mogą to być pożyczki udzielane przez spółkę akcjonariuszowi lub partnerowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniem i opłatami za takie pożyczki.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą to kolejna kategoria podlegająca opodatkowaniu w ramach Estońskiego CIT45. Przykładem takich wydatków są koszty związane z użytkowaniem samochodów służbowych.

Samochody służbowe
Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami, 50% wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych (w tym odpisów amortyzacyjnych) będzie uznawane za „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” (stanowiące odrębną kategorię dochodu podlegającego Estońskiemu CIT), jeśli taki samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów biznesowych, ale także do celów prywatnych4.

Wymogi zatrudnienia
Jednym z warunków stosowania Estońskiego CIT jest zatrudnienie co najmniej trzech osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy na co najmniej 300 dni w roku podatkowym4.

Stawki
W ramach Estońskiego CIT obowiązują dwie efektywne stawki podatkowe: 20% dla małych podatników (obroty do 2 000 000 EUR) i 25% dla podatników o obrotach przekraczających 2 000 000 EUR6.

Terminy płatności
Podatek CIT i podatki od wynagrodzeń muszą być przekazane lokalnym organom podatkowym do dziesiątego dnia miesiąca następującego po dokonaniu dystrybucji podlegającej opodatkowaniu lub płatności7.

Wejście w podatek w trakcie roku kalendarzowego
Według nowych przepisów, schemat Estońskiego CIT można wprowadzić również w trakcie roku podatkowego, co oznacza, że decyzję o jego stosowaniu można podjąć po dokładnym rozważeniu.

Wszystkie te aspekty składają się na skomplikowany obraz Estońskiego CIT. Mimo to, jest to atrakcyjna opcja dla wielu przedsiębiorstw ze względu na możliwość odroczenia płatności podatku dochodowego do momentu dystrybucji zysków przedsiębiorstwa wśród partnerów5.

Podobne wpisy