Akta osobowe pracownika
|

Akta osobowe pracownika

Akta osobowe pracownika to dokumentacja, która zawiera informacje na temat zatrudnienia, przebiegu kariery zawodowej oraz innych ważnych aspektów związanych z pracą. W akcie osobowym pracownika znajdują się m.in. umowa o pracę, świadectwa pracy, oceny okresowe, informacje o szkoleniach i awansach.

Zarządzanie aktami osobowymi pracownika jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na właściwe monitorowanie postępów w karierze zawodowej oraz zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które regulują sposób gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o pracownikach.

Podatek VAT – Zmiany 2023
|

Podatek VAT – Zmiany 2023

Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie pakiet zmian podatkowych znany jako „Slim VAT 3” . Nowelizacja ta wprowadza korzystne zmiany dla podatników, które mają na celu poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym, zmniejszenie liczby korekt oraz ujednolicenie procedury wydawania wiążących informacji .

Rewolucja w fakturowaniu – E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF)
|

Rewolucja w fakturowaniu – E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Od 1 stycznia 2022 roku, polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jest to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną . Korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale od 1 lipca 2024 roku będzie obowiązkowe dla czynnych podatników VAT . Dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT, korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025…

Odwrotne obciążenie w VAT: przełomowe orzeczenie TSUE.
|

Odwrotne obciążenie w VAT: przełomowe orzeczenie TSUE.

Odwrotne obciążenie w VAT, znane również jako mechanizm odwrotnego obciążenia, to procedura, która pozwala na przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. W praktyce oznacza to, że nabywca towarów lub usług musi samodzielnie naliczyć i zapłacić podatek VAT z tytułu danej transakcji. W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowe orzeczenie…

Podatek VAT podstawy.
|

Podatek VAT podstawy.

Podatek VAT (podatek od wartości dodanej) jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów dla państwa. Jest to podatek pośredni, który jest nakładany na towary i usługi w momencie ich sprzedaży. Oznacza to, że podatek VAT jest płacony przez konsumenta końcowego, a nie przez producenta lub sprzedawcę. Podatek VAT jest obliczany na podstawie wartości dodanej, czyli różnicy…

Rozliczenia podatkowe w Biurze Rachunkowym.
|

Rozliczenia podatkowe w Biurze Rachunkowym.

Rozliczenia podatkowe to ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. W biurze rachunkowym można skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie. W tym artykule omówię proces rozliczania podatków w biurze rachunkowym, w tym rodzaje rozliczeń, terminy i dokumenty wymagane do ich przeprowadzenia. Rodzaje rozliczeń podatkowych zależą od formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzaju podatku. Przykładowo, przedsiębiorcy prowadzący…