Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie pakiet zmian podatkowych znany jako „Slim VAT 3” Nowelizacja ta wprowadza korzystne zmiany dla podatników, które mają na celu poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym, zmniejszenie liczby korekt oraz ujednolicenie procedury wydawania wiążących informacji .

Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT to:

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu ułatwienie prowadzenia firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT, co ma być dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Podobne wpisy